Cookiepolicy

Information om cookies på www.buildility.se

Vi använder cookies (inte sådana man äter) på vår webbplats (www.buildility.se). Cookies är små textfiler som laddas ned till din webbläsare när du besöker en webbplats. Vi använder cookies främst för att se till att webbplatsen fungerar som den ska.

Om du samtycker till det, placeras cookies dessutom i din webbläsare i syfte att:
• Analysera hur vår webbplats används
• Analysera hur framgångsrik vår marknadsföring är
• Visa relevanta annonser från oss på Facebook, Google och andra webbplatser från tredje part

I den här informationen om vårt användande av cookies kan du till exempel läsa om hur och varför vi använder cookies och hur du gör för att undvika dem.

Vi använder oss främst av vanliga cookies som ”http-cookies” men vi använder också mer avancerade cookies som pixelcookies från Google och Facebook. Mer information om cookies från Google och Facebook finns på de båda företagens respektive webbplatser (se länkarna nedan).

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies är cookies som raderas i slutet av en webbläsarsession, och permanenta cookies är cookies som lagras i en användares webbläsare mellan olika sessioner. Lagringstiden för varje cookie som vi använder listas i tabellerna nedan.

Så här undviker du cookies

  • Via inställningarna i din webbläsare kan du blockera vissa typer av cookies. Om du blockerar vissa typer av cookies kommer din webbläsare automatiskt att vägra lagra dessa cookies eller informera dig varje gång en webbplats (exempelvis vår) begär att få placera sådana cookies. Om du blockerar eller raderar cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt kommer funktionerna på webbplatsen inte att fungera som planerat och du kommer inte att kunna använda alla funktioner där. I tabellerna nedan förklarar vi vad som händer om du blockerar eller raderar den typen av cookie.
    • När du besöker vår webbplats kan du välja att inte ge ditt samtycke till att vissa cookies används. Dessutom kan du, om du har gett ditt samtycke till att vi använder vissa cookies, dra tillbaka ditt samtycke via inställningarna i webbläsaren.
    • Efter att du har besökt vår webbplats kan du kontrollera och radera permanenta cookies som har placerats i din webbläsare. För att hjälpa dig att göra detta har vi listat namnen på alla cookies i tabellerna nedan.

Vem ansvarar för användandet av cookies på www.buildility.se?

Buildility AB, ett företag som är registrerat i Sverige under organisationsnumret 559207-2309, (”Buildility”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) ansvarar för användandet av cookies på webbplatsen www.buildility.se. Om du har frågor om användandet av cookies, dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med oss rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy.

Cookies från tredje part

Vi använder tredjepartscookies på vår webbplats. Dessa tredje parter använder informationen som samlas in via användandet av cookies för sina egna syften. I tabellerna nedan kan du läsa mer om dessa tredjepartscookies och vad de används till samt var du kan hitta mer information. I vår integritetspolicy finns mer information om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Du har rätt att klaga

Om du vill lämna in ett klagomål beträffande vårt användande av cookies kontaktar du din tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet i Sverige är Post- och telestyrelsen, som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Klicka på följande länk om du vill ha kontaktuppgifter till Post- och telestyrelsen i Sverige.

Din integritet är viktig för oss

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda din integritet så att du inte kan bli identifierad när du besöker vår webbplats. Exempelvis lagras endast en krypterad version av din IP-adress, vilket innebär att vi inte kan spåra vem du är. När vi ska behandla information som – direkt eller indirekt – kan kopplas till dig som individ, hanterar vi denna information i enlighet med vår integritetspolicy.

Cookies som inte är helt nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen (används endast om du samtycker till det)

Följande cookies används endast om du samtycker till att vi placerar dem i din webbläsare. Om du inte samtycker placerar vi inte dem där. Nästa gång du besöker webbplatsen kommer vi att be om ditt samtycke till att vi placerar dessa cookies i din webbläsare igen. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka ditt det via inställningarna i din webbläsare.

Om du blockerar/raderar dessa cookies har vi tillgång till färre data när vi ska utveckla vår webbplats och marknadsföring.

Analytics-cookies

Syfte och beskrivning

För att analysera hur du använder vår webbplats och hur framgångsrik vår marknadsföring är, placeras cookies från tjänsten Google Analytics i din webbläsare. Dessa cookies placerar ett slumpmässigt utvalt ID i din webbläsare för att särskilja dig som besökare och se mönstren i din användning av vår webbplats. Vi samlar in information om din krypterade IP-adress, din plats och annan information om hur du använder vår webbplats, till exempel vad du klickar på, från vilken webbplats du kommer och hur många gånger du har besökt vår webbplats. Dessa uppgifter används för att optimera funktionaliteten, laddningshastigheten samt modifiera webbplatsen så att vår marknadsföring blir bättre anpassad efter våra besökare. Du kan undvika cookies från Google Analytics genom att ladda ned och installera det här webbläsarprogrammet.

Om du blockerar/raderar ovanstående cookies har vi tillgång till färre data när vi ska utveckla vår webbplats och marknadsföring.

Cookies för marknadsföring och sociala medier

Syfte och beskrivning

För att visa dig relevant reklam när du besöker andra webbplatser och Facebook och för att följa upp sådan reklam, placeras cookies från FacebookMicrosoftsLinkedinTikTok, och Googles marknadsföringstjänster. Detta innebär att du kan se sökresultat och reklamannonser från Buildility, baserat på hur du tidigare använt vår webbplats och andra uppgifter som Facebook och Google har om dig (så kallad profilering). Du kommer exempelvis att se annonser från oss som vi tror kan vara relevanta från dig, baserat på hur du har använt vår webbplats.

Rent tekniskt går det till så att ett unikt ID placeras i din webbläsare för att registrera dina aktiviteter på olika webbplatser.

Här under rubriken Annonsinställningar, kan du göra olika val beträffande annonseringen från Facebook. Du kan exempelvis välja vilken annonsering du vill se på Facebook. Här kan du göra samma val för Google.

Facebook, Microsoft och Google kommer också att använda de insamlade uppgifterna för sina egna syften på det sätt som beskrivs i deras respektive informationsavsnitt om cookies.

Om du blockerar/raderar dessa cookies kommer du inte att se lika mycket annonsering som är baserad på dina preferenser.

Cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen

Dessa cookies placeras i din webbläsare när du besöker vår webbplats. De behövs för att vi ska kunna erbjuda en tjänst som du uttryckligen begärt, och därför krävs inte ditt samtycke för att vi ska kunna använda dessa cookies.

Om du blockerar/raderar ovanstående cookies kommer webbplatsen inte att fungera korrekt.

Funktionscookies

Syfte och beskrivning

Den här cookien placerar vi i din webbläsare. Den håller koll på din session och ser till att vår webbplats fungerar rent tekniskt.

Policycookie

Syfte och beskrivning

För att hålla koll på om du har gett ditt samtycke till vår cookiepolicy eller inte, placeras denna cookie i din webbläsare för att påminna om eventuella samtycken till vårt användande av cookies. Listade cookies kan variera mellan olika geografiska marknader.

Chattcookies 

Syfte och beskrivning

Vi placerar också cookies i din webbläsare för att rent tekniskt göra det möjligt för dig att använda vår chattfunktion på webbplatsen och se till att denna fungerar korrekt. Dessa cookies använder vi exempelvis för att identifiera din webbläsare, vilket gör att vi kan komma ihåg aktuella och tidigare chattar och veta från vilken plats du besöker vår webbplats.

Integritetspolicy

På Buildility är en av våra viktigaste frågor att skydda din integritet. Öppenhet är en av våra kärnvärderingar och vi vill ge dig så tydlig och transparent information som möjligt om hur vi använder dina personuppgifter, så att du kan känna dig säker när du använder våra tjänster. 

Med detta i åtanke kommer denna policy att beskriva våra vägledande principer för användning av personuppgifter, när, hur och varför personuppgifter används och vilka rättigheter du, den registrerade, har i samband med dina uppgifter. Denna policy gäller all vår användning av personuppgifter, t.ex. insamling, användning, delning, lagring etc. (så kallad behandling av personuppgifter). 

Vem är ansvarig? 

Buildility ansvarar för att dina personuppgifter hålls säkra och endast används på rätt sätt (vi är personuppgiftsansvarig).

I de fall vi tillhandahåller tjänster eller produkter som inte utvecklas eller hanteras av Buildility (dvs. tredje parts tjänster), är tredje parten själv ansvarig för deras användning av dina personuppgifter. Buildility tar inget ansvar för dessa tredje parts tjänster. Istället rekommenderar vi att du tar del av respektive tredje parts tjänstevillkor och sekretesspolicy som gäller för varje sådan tredje parts tjänst. 

Vårt tillvägagångssätt för att använda dina personuppgifter

När vi använder dina personuppgifter följer vi en uppsättning sekretessprinciper. Dessa principer styr vårt sätt att använda personuppgifter i vårt dagliga arbete och hjälper oss i vårt mål att utveckla integritetsvänliga produkter och tjänster.

Laglighet 

Vi äger inte dina personuppgifter. Vi ”lånar” dem bara när det behövs och när det är tillåtet enligt lag att göra det. I de flesta fall behöver vi använda dina personuppgifter för att kunna leverera de tjänster som du har registrerat dig för. Andra gånger kan vi bli skyldiga att använda dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lag. För vissa aktiviteter kan användningen av personuppgifter vara nödvändig för ett eller flera berättigade intressen för Buildility. I dessa fall kommer vi att utvärdera effekterna av sådana aktiviteter på dina rättigheter och friheter och fortsätta bara med aktiviteterna om vår bedömning visar att ditt intresse inte uppväger vårt. För vissa specifika användningsfall baserar vi vår användning på ditt samtycke. Om du har gett ditt samtycke till en sådan aktivitet behåller du alltid rätten att återkalla den när som helst. Om inte slutar vi använda dina data. 

Uppgiftsminimering 

Med stora mängder data kommer ett stort ansvar. Därför strävar vi, både för din och vår skull, till att begränsa vår användning av personuppgifter så mycket som möjligt, samtidigt som vi fortfarande kan erbjuda våra tjänster. Vi gör detta genom att inte samla in mer data än vad som faktiskt behövs, genom att vara tydliga med syftet med att använda dina data och genom att begränsa varaktigheten för datalagring så mycket som möjligt. Vi strävar också efter att integrera integritetshänsyn direkt i våra produkter och tjänster, t.ex. genom att utforma dem så att all tillagd databehandling endast aktiveras på ditt eget initiativ, samt att vi i allmänhet begränsar vår exponering för dina personuppgifter genom att genomföra pseudonymisering och, om möjligt, anonymisera uppgifterna fullständigt.  

Öppenhet 

Vi vill vara så tydliga som möjligt om när, varför och hur vi använder dina personuppgifter. Vi kommer att sträva efter att tillhandahålla information om vår användning av dina personuppgifter när det är möjligt och rimligt praktiskt eller på annat sätt krävs enligt lag. Denna information kan tillhandahållas i lager med information av hög nivå som ursprungligen visas i direkt koppling till vilken aktivitet eller åtgärd du planerar att vidta som kommer att initiera någon form av behandling av dina personuppgifter, t.ex. göra ett online-köp eller skicka en begäran på vår webbplats. Vi ger dig mer fördjupad information genom att hänvisa till denna policy och tilläggsuppgifterna i de specifika informationsmeddelandena.   

Säkerhet och integritet

Personuppgifter kan vara känsliga, så vi har implementerat och förbättrar kontinuerligt tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast delas med rätt personer, att de hålls korrekt och att de skyddas mot obehörig eller olagligt avslöjande. Dessa åtgärder inkluderar t.ex. endast använda tillräckligt säkra verktyg för lagring och överföring av personuppgifter, kryptering av data vid behov och administrativa förfaranden som reglerar insamling, användning och distribution av personuppgifter inom vår organisation.

Hur dina personuppgifter delas

Vi arbetar med tredje parter som hjälper oss att leverera många av våra tjänster. För att möjliggöra detta kan vi krävas att vi också delar personuppgifter med dessa parter. I dessa situationer delar vi bara vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. 

Dessa tredje parter kan inkludera externa leverantörer samt skyldighet att enligt lag dela data med myndigheter som en del av en regeringsutredning, tvist eller annan juridisk process eller begäran.  

När vi samarbetar med tredje parter där datadelning behövs, ser vi till att de enligt kontrakt är skyldiga att följa samma typ av sekretesskrav som gäller för oss. Det säkerställer att Buildility behåller kontrollen över personuppgifterna.

Överföra personuppgifter till tredje länder

Om våra affärspartner eller leverantörer är verksamma från ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), (ett tredje land), kan vi behöva överföra personuppgifter till ett sådant tredje land. När vi överför dina personuppgifter till ett tredje land som har en lägre skyddsnivå för personuppgifter jämfört med EU/EES, använder vi de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Dessa klausuler tvingar tredje lands mottagarna av personuppgifterna att behandla dem i enlighet med EU:s standarder för dataskydd.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi vill inte ha personuppgifter bara liggande, så vi behåller bara dina personuppgifter så länge det behövs. Detta behov är vanligtvis kopplat till vår skyldighet att leverera våra tjänster till dig. Till exempel, om du har registrerat dig för något av våra erbjudanden kommer de personuppgifter som krävs för den tjänsten att sparas under din kundrelation med oss. Beroende på vilken typ av tjänst kommer lagringstiden (och vilka personuppgifter den innehåller) att skilja sig åt. I vissa fall behöver vi behålla personuppgifter oberoende av en sådan kundrelation, t.ex. för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter eller för att kunna försvara oss i rättsliga tvister. Vi behåller aldrig dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag. 

Dina datarättigheter 

Eftersom det är dina personuppgifter ger lagen dig vissa datarättigheter så att du kan få insikt och utöva kontroll över vår användning av dina personuppgifter. Tillämpningen och omfattningen av dessa rättigheter varierar beroende på den specifika behandlingssituationen, men ger dig alltid rätt till information om hur dina personuppgifter används. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss.