Projekt

Projekt #1

Kompletta underlag för nybyggnation av garage. Kunden önskade utkast och visualisering i syfte att diskutera ett nytt, delat garage med sin granne. 

Bygglovet blev fackmannamässigt utfört hela vägen från idé till beviljat bygglov med snabb handläggning. Projektet utfördes i Linköpings kommun.

 

Projekt #2

Kompletta bygglovsritningar för tillbyggnad av villa i Linköping. Kunden önskade öppna upp sitt vardagsrum mot baksidan med ett nytt rum som ska användas året om. Utöver det önskades även visualisering av ett nytt utekök samt pool.

Projektet blev snabbt både utfört av oss och handlagt av bygglovskontoret.

 

 

Projekt #3

I detta projekt hjälptes kunden att förverkliga sina byggdrömmar för tillbyggnad av hus, altan, växthus, pool och ett vackert poolhus

Projekt levererades snabbt till kund med god kommunikation under tiden. 

Projektet godkändes utan kommentarer av det kommunala bygglovskontoret och kunden fick snabbt startbesked och kunde påbörja byggnationen.

Flera projekt

I detta projekt önskade kunden riva sitt befintliga uterum för att ersätta detta med ett nytt och med ett vackert sadeltak. Uterummet samt huset försågs med stora skjutande glaspartier. 

Bygglovet blev fackmannamässigt utfört hela vägen från idé till beviljat bygglov med snabb handläggning som följd. Projektet utfördes i Linköpings kommun.

I detta projekt hjälptes kunden med underlag för tillbyggnad av sitt garage. Till garaget projekterades en carport för ytterligare förvaring av bil och motorcykel. 

Projektet utfördes på en dag med snabb handläggning av Karlsborgs kommun.

I detta projekt vände sig kunden till Buildility i syfte att ersätta två tidigare gjutna trappor som togs bort. Kunden önskade en ny utformning av trappan samt en säker och bekväm utformning av trappans längd, steghöjd och stegdjup. Flera renderingar gjordes för att överenskomma trappans slutgiltiga utseende.

Kompletta konstruktionsunderlag för trappan framställdes för platsgjutning av bygglaget.

Samarbetspartners

Kontakta oss!

0760-086703
[email protected]

 

 

Våra tjänster

  • Bygglovsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Visualisering & Rendering